SKETCHER

. Sketcher Workbenchine giriş.
. Sketcher Komutları
. Kullanıcı Görevleri
. Sketchlerin Düzenlenmesi
. Profillerin Oluşturulması
. Profillerin Oluşturulması
. Örnek parça üzerinde çalisma

PART DESIGN

. Part desing ana menüsü
. Part desing arayüzü
. Part Dizayn Workbench Tanıtılması
. Sketch - Based Özelliklerin Oluşturulması
. Dress-Up Featuresların Oluşturulması
. Surface-Based Özelliklerin Oluşturulması
. Transformation Özelliklerin Oluşturulması
. Surface ve Curveların Kullanılması
. Featuresların Modifye Edilmesi
. Bodies lerin ilişkilendirilmesi
. Takımların Kullanılması
. Örnek parça üzerinde çalisma


ASSEMBLY DESIGN

. Generative Drafting Workbenchine giriş ve bir CAT Product Document Açılması
. Kullanıcı Görevleri ve Ağaç yapılarının oluşturulması
. Parçaların Montajı ve Taşınılması
. Assembly Takımlarının kullanılması
. Montajdaki Çakışmaların belirlenmesi ve Analiz edilmesi
. Kesitler
. Assembly Featuresların Tanıtılması
. Flexible Sub-Assemblies
. Örnek parça üzerinde çalisma


GENERATIVE DRAFTING

. Part Drawing
. Assembly Drawing
. User Tasks
. View Modification
. Dimension Generation
. Annotations
. Örnek parça üzerinde çalisma


GENERATIVE SHAPE DIZAYN
. Generative Shape Dizayn Workbenchnin Tanıtılması
. Tel Çerçeve Geometrilerinin Oluşturulması
. Surfacelerin oluşturulması
. Operationların Gerçekleştirilmesi
. Surface ve Wireframe Geometrilerin Düzenlenmesi
. Takımların kullanılması
. Power Copylerin Oluşturulması
. Örnek parça üzerinde çalisma


PRISMATIC MACHINING

. Prismatic Machining Workbenchnin Tanıtılması
. Parça Operasyonu oluşturma ve Düzenleme
. Surfacelerin oluşturulması
. Milling Operations
. Closed Pocketing
. Open Pocketing
. Prismatic Roughing
. Facing
. Profile Contouring: Between Two Planes
. Profile Contouring: Between Two Curves
. Profile Contouring: Between Curves and Surfaces
. Flank Contouring
. Curve Following
. Groove Milling
. Point to Point
. APT Formatında Kod Üretme
. ISO Formatında NC Kodu Üretme
. Delik Delme Operasyonları
. Örnek parça üzerinde çalisma


SURFACE MACHINING

. Surface Machining Workbenchnin Tanıtılması
. Kaba İşleme Operasyonları
. Süpürme Operasyonu (Sweep Roughing)
. Kaba İşleme Operasyonu (Roughing)
. Bitirme ve Yarı Bitirme Operasyonları(FINISHING)
. Süpürme Operasyonu(Sweeping)
. Z Katmanında İşleme Operasyonu
. (Contour Driven) Operasyonları
. Profile Contouring: Between Two Planes
. Yeniden İşleme Operasyonları (REWORKING)
. Profile Contouring: Between Curves and Surfaces
. Takım Yolu Düzenleme
. Takım Yolu Üzerindeki Bir Noktayı Düzenleme
. Takım Yolu Üzerindeki Bir Alanı Düzenleme
. Point to Point
. Takım Yolu Dönüşümü İşlemleri
. Takım Tutucusunun Çarpışmaları İçin Kontrol Etme
. Örnek parça üzerinde çalisma


SHEET METAL DESIGN

. Sheet Metal Design Workbenchnin Tanıtılması
. Sheet Metal Parametrelerinin Belirlenmesi
. Creating the First Wall
. Creating the Side Walls
. Creating a Cutout
. Creating Automatic Bends Automatically
. Extracting Drawings from the Sheet Metal Part
. Managing the Default Parameters
. Creating Walls
. Recognizing Walls From an Existing Part
. Extruding
. Isolating Walls
. Creating Rolled Walls
. Creating Bends on Walls
. Creating Rolled Walls
. Creating Swept Walls
. Unfolding
. Pockets
. Stamping
. Patterning
. Corner Relief
. Örnek parça üzerinde çalisma

MACHİNİNG (CAM)

. Üç Eksen İşlemenin temelleri
. NC Kod Çıktısında Tool pozisyonu
. Üç Eksen İşleme operasyonları

. NC kodlarının Tanımlanması
. Eksenel operasyonlar
. NC Kodlarının oluşturulması
. İleri Seviye Surfacing

ANALYSE

. Catia Analiz Mantığı
. Standart Analiz Gereçleri
. Statik Analiz
. Örnek Parçalar Üzerine Analiz Oluşturma
. Analizi Rapor Haline Getirme