Autocad Program arayüzünün tanıtımı ve menülerin kullanımları
Çizim komutlarına giriş ve tanıtımı
Autocad'de düz çizgi çizme ve açılı çizgi çizme yöntemleri
Çember, yay gibi çizim elemanlarının etkili kullanımı
Autocad Çizim komutları : xline, mline, polygon, rectangle
Çizim komutları : Mline, Mline stil tanımlama point, point stil tanımlama, spline
Autocad Çizim modları ve ayarları
AutoCAD eğitimi uygulamaları
AutoCAD eğitimleri esnasında çok kullanılan komutlar
Nesne seçme yöntemleri
Düzenleme komutları : Erase (silme ), Copy (kopyalama), Move (taşıma), Offset (öteleme)
Autocad Düzenleme komutları : Array / Polar (açısal çoğaltma), Mirror (Aynalama)
Düzenleme komutları : Trim (budama), Extend (uzatma), Stretch (esnetme), Break ( Kırma
Düzenleme komutları : Rotate (döndürme), fillet (radius atma), chamfer (pah kırma)
Polyline (birleşik çizgi), Pedit
Autocad Görüntü ayarları ( Zoom, Pan komutları)
Katman oluşturma ve katman özellikleri
Hatch (Tarama ve özellikleri)
Yazı yazma komutları (Dtext, Mtext)
Yazı stili tanımlama
AutoCAD kursları uygulama Kitapçığımızdan örnekler
Make Block ( Blok Oluşturma)
Autocad için Standart kullanıcı kütüphanesi oluşturma
Wblock, insert block kavramları
Sorgulama komutları
Nesne özelliklerinin değiştirilmesi
Farklı çizim dosyaları arasında kopyalama işlemleri
AutoCAD kursu bittikten sonra kullanabileceğimiz kendi nesne kütüphanesini oluşturma
Autocad Ölçülendirme komutları
Ölçülendirme stili tanımlama
Dwt uzantılı template dosya oluşturma
AutoCAD kursları kapsamında proje üzerinde ölçülendirme uygulamaları
Plot (çıktı alma) işlemleri
AutoCAD eğitimlerinde çıktı ayarlarının önemi
Yeni UCS (Koordinat Sistemi Tanımlama) ve ayarları
Autocad programında 3 Boyutlu modelleme teknikleri
Temel 3 boyutlu çizim elemanları
Booelan komutları
Extrude, Revolve, Loft, Presspull, Sweep komutları ile 3d model oluşturma
3D katı nesnelerde Rotate,Array ve Align komutlarının kullanımı
Solid Editing ( Katı Model Düzenleme ) komutlarının kullanımı
Autocad'de Üç boyutlu modellerin gölgelendirilmesi, malzeme atama, kaplama işlemleri
AutoCAD eğitiminin uygulamalarla değerlendirilmesi
Mesleki Proje Çizimi